KUBA MESCİDİ (MESCİDİ-KUBA) İSLAMIN İLK CAMİSİ

KUBA MESCİDİ (MESCİDİ-KUBA) İSLAMIN İLK CAMİSİ

İlk muhacirler, Resûl-i Ekrem daha Medine’ye gelmeden Kubâ’da Amr b. Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi. Ebû Huzeyfe’nin âzatlısı Sâlim burada bir grup muhacire Kudüs’e yönelerek namaz kıldırıyordu. Resûlullah Kubâ’ya ulaşınca burayı genişleterek Kubâ Mescidi’ni bina etti (İbn Sa‘d, III, 87; IV, 311). Sâlim’in imamlık yaptığı kişiler arasında Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ebû Seleme el-Mahzûmî, Zeyd ve Âmir b. Rebîa’nın da sayılması (Buhârî, “Aĥkâm”, 25), Hz. Peygambe
UMRENİN ÖNEMİ

UMRENİN ÖNEMİ

Yaşayan insanın bir vücut yapısı, bir de gönül dünyası vardır. Mutluluk, gönül dünyası ile ilgili bir olgudur. Umre ibadeti, kişinin manevi hayatını gözden geçirmesi ve ruhi bir yenilenmeye tabi tutulabilmesi için önemli bir fırsattır. Kişinin objektif olarak kendini denetlemesi ile hayat yolculuğundaki yerini tespit etmesi; Yüce Allah (c.c)’ı daha da yakından tanımasına vesile olacaktır. Bu bedenle umre ibadetinin ulaştıracağı olgunluğa erişilmesi için, kutsal topraklardaki ibadet fırsatlarını
Kıskançlık Ve Hasetten Kaçınmak

Kıskançlık Ve Hasetten Kaçınmak

İnsan iman etmekle diğer insanlardan çok daha üstün bir tavır içerisine girer. Fakat bu, onun imtihanının sona erdiği anlamına gelmez. Mümin de tüm insanlar gibi bir nefse sahiptir. Allah, imtihan ortamının bir gereği olarak, nefse fücurunu (kötü huylarını) ve ondan sakınmayı ilham ettiğini Kuran’da belirtmiştir. (Şems Suresi, 8) Kıskançlık, haset gibi negatif ahlak özellikleri de bu “fücurlar” arasında yer alır ve bütün insanların nefslerinde vardır: … Nefisler ise ‘kıskançlığa ve bencil tutk
Muharrem Ayı ve Aşure Günü

Muharrem Ayı ve Aşure Günü

Her yıl Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü “Aşure Günü”dür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem ayı en kıymetli günü de Aşure günüdür.
KÂBE’NİN BÖLÜMLERİ

KÂBE’NİN BÖLÜMLERİ

Kâbe (Arapça:الكعبة); Müslümanların kıblesi ve en önemli ibadetgâhıdır. Mekke’deki Mescidu’l-Haram’da yer alan bu bina, dört köşeli ve küp şeklindedir. Müslümanlar namaz vakitlerinde bu mukaddes yapıya doğru dönmektedir. Kâbe’nin etrafını tavaf etmek, hac farizalarının erkânlarındandır. Kur’an ayetleri ve İslami rivayetlere binaen, Kâbe’yi Allah’ın emriyle Hz. İbrahim (a.s) ve oğlu Hz. İsmail (a.s) inşa etmiştir. Bazı nakillerde ise bu mukaddes mekanın inşası Hz. Âdem’e (a.s) ve hatta Hz. Adem (
HURMA KÜTÜĞÜNÜN FERYAD ETMESİNİ BİLİRMİSİNİZ ?

HURMA KÜTÜĞÜNÜN FERYAD ETMESİNİ BİLİRMİSİNİZ ?

“-Yâ Rasûlallâh! Senin hicrânın beni yaktıkça yaktı. İçime târifsiz bir gam, keder ve hasret doldurdu. Daha evvel hutbe vakitlerinde senin dayandığın o tâlihli ve mes’ûd direk bendim. Şimdi ise beni terkettin; bir minbere yükseldin. Şimdi senin mesnedin o minberdir. Fakat ey Allâh’ın Rasûlü! Lutfen ve merhameten bana hak ver, dünyâda hangi varlık senin bu hicrânına tahammül edebilir?
Dini Yaşarken Gösteriş ve Riyakarlıktan Kaçınmak

Dini Yaşarken Gösteriş ve Riyakarlıktan Kaçınmak

" Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir." ( Bakara Sûresi, âyet 262 )
Gerçek Mescid-i Aksa neresi?

Gerçek Mescid-i Aksa neresi?

Filistin toprakları ve Kudüs için asla son bulmayan bir tartışma var: Mescid-i Aksa fotoğrafı olarak bize gösterilen yer aslında Kubbet’üs Sahra.
İmanınızı Hayırlı, Güzel Amellerle Dış Dünyaya Aksettiriniz

İmanınızı Hayırlı, Güzel Amellerle Dış Dünyaya Aksettiriniz

Süfyân İbn Abdullah es-Sekafî(ra) anlatıyor: “Ya Rasûlallah! Bana İslâm hakkında öyle bir söz söyle ki senden sonra bu konuda hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacı duymayayım.” dedim. Şöyle buyurdu: “Allah’a iman ettim, de, sonra da dosdoğru ol!”1 Birkaç kelimeden meydana gelen bu kısacık cümle çok şey anlatan bir cümledir. Dev bir ağacı içinde taşıyan küçücük çekirdek gibidir. Gönülden iman, sonra dosdoğru bir hayat. Konuşurken, ticarette, adâlette, dostlar arasındaki münasebette, ilimle ame
Ailenizi ve Çevrenizi Sadık ve Salih İnsanlarla Donatınız

Ailenizi ve Çevrenizi Sadık ve Salih İnsanlarla Donatınız

Sâlih ve sadık dostlarla beraber olmak aynı zamanda bir emr-i ilâhîdir. O: “Ey Îman edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla birlikte olun.”(Tevbe 9/ 119)buyurur. Bu emir açık ve net bir emirdir. Dostlar bir araya gelince güven hissetmeli, hayırlı yolda birbiriyle yardımlaşmalı, şerden uzak durmak ve korunmak için el ele vermelidir.