3747 SAR'DAN BAŞLAYAN  5 YILDIZLI KAMPANYALI   PROGRAMLARIMIZ

3747 SAR'DAN BAŞLAYAN 5 YILDIZLI KAMPANYALI PROGRAMLARIMIZ

06 Aralık - 13 Aralık tarihleri arasında sizler için 3747 Sar'dan Başlayan 5 Yıldızlı Umre programı düzenledik. Firmamız, 1989 yılında kurulmuş olup 29 yıldır Hac ve Umre sektöründe doğruluğu ve dürüstlüğü kendine ilke edinmiştir. On binlerce aileyi, noksansız bir şekilde Hac ve Umre ibadetini yaptırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programımız 06 Aralık - 13 Aralık tarihleri arasında başlayacak olup 7 gece 8 gün sürecektir.
3353 SAR'DAN BAŞLAYAN 5 YILDIZLI MEVLİD KANDİLİ PROGRAMLARIMIZ

3353 SAR'DAN BAŞLAYAN 5 YILDIZLI MEVLİD KANDİLİ PROGRAMLARIMIZ

17 kasım - 24 kasım tarihleri arasında sizler için Mevlid Kandili Umre programı düzenledik. Firmamız, 1989 yılında kurulmuş olup 29 yıldır Hac ve Umre sektöründe doğruluğu ve dürüstlüğü kendine ilke edinmiştir. On binlerce aileyi, noksansız bir şekilde Hac ve Umre ibadetini yaptırmanın mutluluğu içerisindeyiz. UZMAN TURİZM ailesi olarak sizleri Mevlid kandilinde ibadet yaptırmak gayesiyle sizlere uygun Mevlid KANDİLİ UMRE Programı hazırladık. Programımız 17 kasım 24 kasım tarihleri arasında başlayacak olup 7 gece 8 gün sürecektir.
İSLAMDA GÜZEL AHLAK

İSLAMDA GÜZEL AHLAK

(Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır.) [Hakim] (Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim.) [Harâiti] (Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.) [Beyheki] (Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar.) [İ. Hibban] (Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü, kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz.) [İsfehani] (Bir kimse tevbe ederse, tevbesini Allahü teâlâ kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz. Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, daha büyük günah işler.) [Taberani]
HAYIRLI CUMALAR

HAYIRLI CUMALAR

“Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın olanınız, dünyada bana en çok salat ve selam getireninizdir. Kim, cuma günü ve cuma gecesi bana salat ü selam getirirse, Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra Allah bir meleği vazifelendirir. Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer, bana salat edeni adı, nesebi ve kabilesine kadar haber verir. Ben de onu beyaz bir deftere yazarım.” buyurmuşlardır. Cuma gününün dinen en bağlayıcı mükellefiyeti, cuma namazıdır. Zaruret olmaksızın üç cuma namazını peşpeşe terk eden kimsenin kalbi mühürlenir. Şeytanlar cumaya gitmek isteyen müslümanları engellemeye çalışırlar. Kim cuma günü yıkanır, yaya olarak erkenden mescide gider, hutbenin başına yetişir, imama yakın oturur, onu dinler ve malayani söz sarfetmezse, ona her adımı için bir yıllık amelin (oruçları ve namazlarıyla) sevabı yazılır; haftalık günahları affolunur. Cuma günü olunca, mescidlerin her bir kapısında melekler bulunur. İlk gelenleri sırayla yazarlar. İmam (minbere) oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlenmeye giderler. Sünnete uygun olarak hutbeyi dinlemek, namaza dahil olmak, zikir ve duada hazır bulunmak, huşû, susmak gibi fiillerin sevaplarını ise hafaza melekleri yazmaya devam ederler. Cuma günü bu kadar kutsi, bu kadar feyizli bir gün olmasına karşılık; yeryüzünde en şerli faaliyetler de genellikle yine bu günlerde yapılmaktadır. Nasıl Arafat’a çıkılan Arefe günü, haccın yümün ve bereketinin toplandığı gündür; aynen öyle de cuma günü de haftanın günleri içinde bir nokta-i beyzâdır. Onun lekelenmesiyle diğer günler de o lekeden nasiplerini alırlar. Allah bir kulunun ruhunu cuma gününde kabzederse bu onun saadetine ve iyi bir akibetle gittiğine işaret addedilir. Cuma günü veya gecesi vefat eden, şehid sayılır; kabir fitnesinden (azap ve sual) korunur. Yine cuma günü cehennem ateşi yakılmaz, kapıları kapatılır. Cuma namazı kılmak, her akıl-bâliğ mü’min erkeğe farz-ı ayndır [Cuma 62/9-10] .
ŞECAAT NEDİR? PEYGAMBERİMİZİN CESARETİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

ŞECAAT NEDİR? PEYGAMBERİMİZİN CESARETİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Şecâat; yiğitlik, bahadırlık, cesâret ve kahramanlık demektir. İnsandaki öfke kuvvetinin, tehevvür ile korkaklık arasında oluşan bir îtidâl hâlidir. Kişinin savaş, şiddet ve tehlike sırasında cesaret ve yüreklilik göstermesi, bunlardan yılmaması ve ölümü küçümsemesidir. Şecâatın ifrat hâli tehevvürdür ki bu, insanın birden bire öfkeye kapılarak lüzumsuz yere tehlikelere atılması ve güç yetiremeyeceği düşmanla savaşa tutuşup kendini ölüme atmasıdır. Hakîkî bir mü’minden istenen, câhiliye şâirlerinin o denli övgü ile bahsettikleri hayvânî cesâret değil, Allah’a ve kıyâmet gününe kuvvetle îmândan kaynaklanan bir kahramanlıktır. Şecâatin azlığı ise korkaklıktır ki bu da, sabır ve sebât gösterememek, savaşmak gereken yerde korkuya kapılarak bozulmak ve kaçmaktır. Şecâate yakın mânâda bir de “necdet” kelimesi kullanılmaktadır. Necdet, korku ve dehşet dolu, olağan üstü hâller karşısında sabır ve sebat göstermek, korkuya düşüp uygunsuz bir iş yapmamaktır.
DİNİMİZDE CÖMERTLİK

DİNİMİZDE CÖMERTLİK

Güzel ahlakın en yüksek mertebelerinden birisi de cömertliktir. Cömertlik, ikram sahibi olmak, maddi ve manevi serveti İslâmiyet’in emrettiği yerler­de esirgemeden sarfetmektir. Başka bir ifadeyle cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaç olanlara meşru ölçüler dahilinde ihsan ve yardımda bulunmasıdır. Cömertlik israf ile cimrilik arasında orta bir yol­dur. Cömert insanlar, kendi mallarında sail (açıkça isteyen) ve mahrumların (istemekten çekinen fakirlerin) bir hissesi bulunduğunu Kur’an-ı Kerîm’den ders alır ve muhtaçlara minnetsiz ikramda bulunurlar.98 Cömert insan verdiğinden zarar etmez, bilakis hem dünya hem ahirette mükafatını fazlasıyla görür. Allah-ü Teâla ahiretteki ücretinden başka, dünyada da onların fakirlere verdikleri mala mukabil kendilerine en az bire on vereceğini vaat etmektedir. İhsan makamı büyük bir mertebedir. İnsan bu makama söz ile değil, sevdiği şeylerden vermekle nail olabilir. Nitekim Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede mealen: “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe o ihsan makamına nail olamazsınız.”99 buyurur. Cömertlik, kimsenin zorlaması olmadan, can u gönülden yapılmalı ve karşılığında övgü, hizmet ve mükafat beklenmemelidir. Başkaları tarafın­dan ister takdir edilsin, ister edilmesin, insan, yalnız rıza-yı ilahiyi esas almalıdır.
MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİR

MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİR

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttıramaz, sapıttırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez. Şahadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasuludür… Bundan sonra: Kardeşlerim! Bildiğiniz üzere Rabbimiz Allâh Azze ve Celle tüm îmân ehlini birbirine kardeş kılmıştır. Bu da Müslümanlara karşı kardeşlik hukukuna riayetle hareket etmek zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bunda hiçbir Müslümanın istisnai bir durumu yoktur. Allâh Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler ancak kardeştirler.” [el-Hucurat: 48/10] Allâh Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur: “Müslüman Müslümanın kardeşidir.” [Buhârî-Müslim] Evet, bizi birbirimize kardeş kılan Allâh’a hamd ediyoruz.
SABIRLI OLMAK İÇİN EN ETKİLİ DUALAR

SABIRLI OLMAK İÇİN EN ETKİLİ DUALAR

Müslümanlar her şeyi yoktan var eden yüce Allah'tan sabır ve sükunet dilemek adına ellerini semaya açmaktadır. Tam bu noktada müminlerin imdadına hızır gibi yetişecek, kendisine sakinlik ve huzur sağlamasına vesile olacak sabır duaları bulunmaktadır. Peki, sabırlı olmak için okunacak dualar nelerdir? İşte, sabır duası!
HURSAD'tan "Sahte Belgeli Hacılar" Açıklaması

HURSAD'tan "Sahte Belgeli Hacılar" Açıklaması

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, dün basında çıkan Türkiye'den kaçak bir seyahat acentesi ile kurasız olarak hacca giden 20 Türk vatandaşının Suudi Arabistan'dan çıkışına izin verilmediği yönündeki haber ile ilgili vatandaşları seyahat acentaları konusunda uyardı. Şahin yaptığı basın açıklamasında, "HURSAD olarak, Vatandaşlarımızı daha önce de defalarca, Hac ve Umre Organizasyonu yapmaya yetkili olmayan kişi veya kuruluşlara itibar edilmemesi konusunda uyarmıştık. Ucuz fiyatlarla satılan programlarla kutsal topraklara götürme, hac vizesi olmadan hacca götürme vaatlerine kanmanın sonucu mağduriyet olacaktır." ifadelerini kullandı.
Gün Birlik Olma Günüdür..!

Gün Birlik Olma Günüdür..!

Ülkemize karşı ve ekonomimizi Çökertme Amaçlı Olarak Yaptıkları TÜRK Lirası’nı Değersizleştirme Operasyonunda Hepimiz Gücümüz Yettiği Kadarınca Elimizden Geldiği Kadar Devletimizin Yanında Olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın Yapmış Olduğu Çağrısı Doğrultusunda Dolar İle Yapmış Olduğumuz Hac ve Umre Programlarımızı İptal Ederek Karınca Kararınca Elimizden Geldiği Kadar Bu Saldırılar Karşısında Devletimize Destek Olacağız. Bundan Sonraki Programlarımızı Uzman Turizm ve Hac ve Umre Firmaları Olarak İse Para Birimimiz Türk Lirası’nı Baz Alınarak Yapılacaktır. Gerekirse de Bir Yıl Boyunca Hac ve Umre Programlarımızı Durdurabiliriz. Bu Konuda Tüm Sektörlerin Duyarlı Olmaya Davet Ediyoruz. Her Daim Devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Yanındayız. Allah Kimseyi Vatansız ve Devletsiz Bırakmasın. Necip ve Aziz Milletimizi Muzaffer Eylesin. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur Muharrem Güldemir Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkan Yardımcısı