Hakkımızda | UZMAN TURİZM OTOMOTİV NAK.İNİ.DERİ HAYVAN MADEN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

Hakkımızda | UZMAN TURİZM OTOMOTİV NAK.İNİ.DERİ HAYVAN MADEN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

28 yıldır Hac ve Umre sektörlerinde doğruluk ve dürüstlük vazgeçilmez ilkemiz olmuştur.
 MAKÂM-I İBRAHÎM

MAKÂM-I İBRAHÎM

Kur'ân-ı Kerîm bize bu taştan bir mûcize olarak bahsetmektedir. Allah, Beytullah'ı överken şöyle buyuruyor: "Onda apaçık ayetler var. İbrahim'in makamı var. Ona giren her türlü tecavüzden emin olur" (Âl-i İmrân, 3/97). Başka bir rivayete göre Makâm-ı İbrahim Hz. İbrahim (a.s)'ın oğlu İsmail ile hanımı Hâcer'i görmek için geldiğinde inip binerken üzerine bastığı taştır. Kâbenin yapıldığı sırada da duvarları yükselip iskele kullanma ihtiyacı doğunca onu iskele yerine kullanmıştı.
SAFER UĞURSUZLUK AYI DEĞİLDİR

SAFER UĞURSUZLUK AYI DEĞİLDİR

SAFER AYI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE? Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2017 Yılı Safer Ayı 21 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 19 Kasım 2017 tarihinde sona erecektir. Safer ayının anlam ve önemine yakışır şekilde geçirmek isteyenler için Safer Ayı İbadetlerini iyi bilmek gerekir.
HACER’ÜL-ESVED TAŞINI İSTANBUL’DA GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?

HACER’ÜL-ESVED TAŞINI İSTANBUL’DA GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?

Umre ve Hacca gidenlerin çoğunluğunun elini dahi süremediği Cennet Taşı Hacer’ül Esved’e ait altı parçadan beşinin İstanbul’da olduğunu biliyor musunuz?
Safa ve Merve arasında yedi kere gidip gelmenin (Sa'y yapmanın) hikmeti nedir?

Safa ve Merve arasında yedi kere gidip gelmenin (Sa'y yapmanın) hikmeti nedir?

“Şüphesiz Safâ ve Merve, Allah’ın sembollerindendir.” (Bakara, 2/158)
ZEMZEM SUYU VE FAYDALARI

ZEMZEM SUYU VE FAYDALARI

Zemzem, çok mübarek ve gıdalı bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail, uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler. Bir hadiste Peygamber Efendimiz Zemzem'in bu hususiyetine işaret etmiştir.(3) Bir diğer hadiste de “Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa olacağı.” buyurulmuştur.(4) Zemzemin ayakta içilmesi meselesine gelince: İbni Abbas'tan (r.a.) gelen bir rivayette, Peygamberimizin, Zemzem suyunu ayakta olduğu hâlde içtiği rivayet edilir. İbni Abbas şöyle der
UMRE İLE İLGİLİ TAVSİYELER

UMRE İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Din anlayışı ile yetişmiş geleneksel olsun veya olmasın tüm Müslümanları heyecanlandıran bir yolculuğa umreye giden Müslümanlara umre ile ilgili tavsiyeler verilecek olur ise elbette oranın özelliğine güzelliğine kavuşmak istiyor bütün Müslümanlar.  Sadece bizim ülkemizde değil dünyanın bütün ülkelerinde akın akın giden Müslümanlar var Kabe’yi görmeye ziyaret etmeye o manevi havayı tatmaya efendimizin yaşadığı yerleri görmeye dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların oluşturduğu yapbozdan b
KUBA MESCİDİ (MESCİDİ-KUBA) İSLAMIN İLK CAMİSİ

KUBA MESCİDİ (MESCİDİ-KUBA) İSLAMIN İLK CAMİSİ

İlk muhacirler, Resûl-i Ekrem daha Medine’ye gelmeden Kubâ’da Amr b. Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi. Ebû Huzeyfe’nin âzatlısı Sâlim burada bir grup muhacire Kudüs’e yönelerek namaz kıldırıyordu. Resûlullah Kubâ’ya ulaşınca burayı genişleterek Kubâ Mescidi’ni bina etti (İbn Sa‘d, III, 87; IV, 311). Sâlim’in imamlık yaptığı kişiler arasında Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ebû Seleme el-Mahzûmî, Zeyd ve Âmir b. Rebîa’nın da sayılması (Buhârî, “Aĥkâm”, 25), Hz. Peygambe
UMRENİN ÖNEMİ

UMRENİN ÖNEMİ

Yaşayan insanın bir vücut yapısı, bir de gönül dünyası vardır. Mutluluk, gönül dünyası ile ilgili bir olgudur. Umre ibadeti, kişinin manevi hayatını gözden geçirmesi ve ruhi bir yenilenmeye tabi tutulabilmesi için önemli bir fırsattır. Kişinin objektif olarak kendini denetlemesi ile hayat yolculuğundaki yerini tespit etmesi; Yüce Allah (c.c)’ı daha da yakından tanımasına vesile olacaktır. Bu bedenle umre ibadetinin ulaştıracağı olgunluğa erişilmesi için, kutsal topraklardaki ibadet fırsatlarını
Kıskançlık Ve Hasetten Kaçınmak

Kıskançlık Ve Hasetten Kaçınmak

İnsan iman etmekle diğer insanlardan çok daha üstün bir tavır içerisine girer. Fakat bu, onun imtihanının sona erdiği anlamına gelmez. Mümin de tüm insanlar gibi bir nefse sahiptir. Allah, imtihan ortamının bir gereği olarak, nefse fücurunu (kötü huylarını) ve ondan sakınmayı ilham ettiğini Kuran’da belirtmiştir. (Şems Suresi, 8) Kıskançlık, haset gibi negatif ahlak özellikleri de bu “fücurlar” arasında yer alır ve bütün insanların nefslerinde vardır: … Nefisler ise ‘kıskançlığa ve bencil tutk