Hac Nedir
2024 Hac Fiyatları 2024 Hac Turları Hac Turları

Hac Nedir

Hac Nedir?

Hac Nedir?

Hac, lügatte mutlak manada “niyet etmek, kastetmek, hedef tayin edip ona yol tutmak, onu ziyaret etmek” demektir. Bu niyet ve kasdın tekrarı haccın manasına daha uygundur.

Bir nevi; “gönülde yüce bir yeri olan bir hedefe yönelerek ona yol tutmak, bu kastı tekrar tekrar taşımak" demektir.

Fıkhî manada ise; “din-i mübinin rükünlerinden birini eda etmek için Beytullah’ı hedef tayin ederek, onu kasdedip, ona yönelip yol tutmak, onu ziyaret etmektir.”


Hac Mevsimi:

Hac mevsimi Şevval ayının birinden (Ramazan Bayramından) başlar, Zilhicce ayının 10. gününün (Kurban bayramının 1. gününün) sonuna kadar sürer.

Edâ ediliş itibarıyla Hac üçe ayrılır:


1- HACC-I İFRAD

Bir hac mevsiminde, sadece hac ibadeti edâ edilmişse bu hacca Hacc-ı İfrad denir.

Bir kimse hac mevsiminde umre yapmaz, sadece hacca niyet eder, ihrama girer ve Mekke’ye gelerek haccını edâ ederse o insan hacc-ı ifrad yapmış olur.

2 - HACC-I TEMETTU'

Umre ile haccın, aynı hac mevsiminde ayrı ayrı niyet ve ihram ile (ve iki ibadet arasında da yurduna, âile ocağına dönmeksizin) aynı hac seferi içinde yapılmasıdır.

Bir başka deyişle; aynı hac mevsiminde, tek bir hac seferi sırasında önce umreye niyet ederek Beytullah’a varmak, umre tavafı ve sa’yı yapıp traş olup ihramdan çıkmak; daha sonra Arafat’a çıkmadan önce hacca niyetlenip ihrama girmek ve gerektiği şekilde edâ etmek şeklinde yapılan hactır.


3 - HACC-I KIRAN

Aynı yılın hac aylarında umre ile haccın bir ihram ve bir niyette birleştirilerek edâ edilmesidir.

Hacc-ı Kıran ve Hacc-ı Temettu yapanların, iki ibadeti (umre ve hac) aynı mevsimde cem edişin şükranesi olarak kurban kesmeleri vaciptir. Hacc-ı İfrat yapana kurban kesmek vacip değildir. Keserse mübah görülmüştür.


Hanefi mezhebince, bu hac çeşitlerinin efdaliyet sırası şöyledir:

1-Hacc-ı Kıran, 2-Hacc-ı Temettu', 3-Hacc-ı İfrad


Hükmü İtibariyle Haccın Çeşitleri:

Hacc, hükmü itibariyle de üçe ayrılır:

1 – Farz Hac, 2 - Vacib Hac, 3 - Nafile Hac