Kudüs… İlk kıblemizin şehri. Her ne kadar siyonist işgali altında olsa da , yıllardır kanayan yaramız, Filistin’imizin başkenti.

Hz. Musa’nın Mısırdan çıktıktan sonra Kızıldeniz’i geçip, Allah tarafından gitmekle emrolunduğu şehir…

Hz. İsa’nın Allah tarafından semalar ötesine taşındığı şehir…

Son Resul Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret ettikten sonra 17 ay boyunca namaz esnasında yüzünü bu şehre döndü… O kutlu gecede, Allah ile görüşen peygamberimizin atını bağladığı Mescid-i Aksa’nın şehri… Tüm peygamberlere rehberlik yapıp Nebîler Nebîsi olduğu yer…

Tüm Müslümanların dünya gözüyle görmesi, idrak etmesi, anlaması, yaşaması ve savunması gereken en önemli üç şehirden biri…

Ecdadımızın uğrunda kan akıttığı ve kanlarının aktığı kutsal şehir Kudüs…

Bu kutsal şehir Halife Hz. Ömer (r.a.) zamanında biz Müslümanların eline geçti. Bir çöp haline gelen Mescid-i Aksa’nın etrafını temizleten Hz. Ömer, Hacer-i Muallak’ı (Peygamberimizin ayak izinin bulunduğu kutsal taş) bulmak için işçilerle beraber taş taşıdı, ter akıttı.

Bu kutsal şehri gezmek, dünya gözüyle görmek için gidilmesi gereken ilk yer, kuşkusuz ki Mescid-i Aksa’dır…

 

1-) Mescid-i Aksa


Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz, miraç mucizesinin yaşandığı kutsal yer, İsra suresindeki ayette belirtildiğine göre çevresinin bereketli kılındığı bölge, Müslümanlar için Mekke ve Medine’den sonra en kutsal üçüncü mekan. Miraç mucizesinden evvel, peygamberimizin  Burak’ı bağladığı Mâbed.

 

2-) Kubbet-üs Sahra

 

Hz. Ömer Camii olarak da bilinir, bilinmelidir.  Genellikle Mescid-i Aksa olarak Kubbet-üs Sahra’nın fotoğrafları gösterilir. Bu gösterişli yapı, Halife Hz. Ömer tarafından yaptırılmış, İslam mimarisinde bilinen ilk kubbeli eserlerden biridir. Yahudiler için de kutsal kabul edilen bu yapı, haçlıların işgalinden sonra kiliseye çevrilmiş, kubbesine haç yerleştirilmiş, 1187 senesinde Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs tekrar fethedildikten sonra bu müşrik ifadeler sökülmüş ve tekrar eski haline döndürülmüştür.

 

3-) Yad Vashem


Yad Vashem, Holokost zamanında öldürülen Yahudiler için inşa edilmiş bir anıttır. Görülmesi gereken belki de en önemli yerlerden biri.

 

4-) Ağlama Duvarı


Ağlama Duvarını, Süleyman aleyhisselamın yaptırdığı Mâbedden bir kalıntı olarak kabul ettikleri için kutsal bir mekan olarak gören Yahudiler, mabedin yıkılış yıl dönümü gibi çeşitli vesilelerle dua ediyorlar.  

 

5-) Kutsal Kabir Kilisesi


Hristiyanların inancına göre, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yerin hemen yakınındadır. Hristiyanlar için en önemli hac noktalarındandır. Pek çok kilisenin aksine, dış yapısı gösterişli değildir.

Bu kilisenin hemen içinde, Hz. İsa’nın ölü bedeninin yıkandığı ve o günden itibaren ıslak kaldığına inanılan taşa insanlar yüz sürüyorlar. Birkaç yahudiye güç yetiremeyip ölen bir Tanrı düşünün… Buna inanan insanlar görünce kendinizi farklı bir dünyadan hissedeceksiniz.

 

6-) Muallak Taşı


Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Miraç gecesi Allah’ın huzuruna yükselirken üzerine bastığı taş.

Yahudilere göre ise Mesih, dünyaya indikten sonra bu kayanın üzerinden tebliğ ve irşad vazifesine başlayacak.

 

 

Ecdadımızın kan döktüğü ve ecdadımızın kanının döküldüğü bu kutsal topraklar, dünya gözüyle görülmeli, buraları tanımalı, anlamalı… DİKKATİNİZİ ÇEKECEK YAZILARIMIZA GÖZ ATMAK İSTER MİSİNİZ ? 


Hz. Peygamberimizin Veda hutbesi


HACER’ÜL-ESVED TAŞINI İSTANBUL’DA GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?


Miftahul Cennet Duası


YÜRÜME MESAFELİ KUDÜS BAĞLANTILI UMRE ÜÇ MESCİD’DE ÜÇ CUMA