Vize İçin Gerekli Evraklar

Umre Vizesi İçin Gerekli Evraklar ?

 • Uçuş tarihinden itibaren en az 7 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport
 • T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi,
 • 2 Adet Arka fon Beyaz vesikalık fotoğraf,
 • Eşi ile gideceklerden evlilik cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
 • Çocukları ile giden ailelerden her çocuk için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlınüfus kayıt örneği
 • 45 Yaş altı birinci dereceden akrabası (babası-18 yaş üstünde erkek kardeşi-öz amcası-öz dayısı)ile gidecekler içinMuvafakatname ve Taahhütname ile her fert için ayrı ayrı nüfusmüdürlüğünden alınmış olan vukuatlı nüfus kayıtörneklerinin asılları (bayan bayana mahremkesinlikle olamaz)

Muvafakatname Örneği; Noterden yapılacak

 • Eşim, Kızım,kızkardeşim Filiz YEŞİL’in babası, öz dayısı, öz amcası Ahmet ÇELİK ile birlikte Umre’ye gitmesine muvafakat ederim.
 • Tahhütname Örneği; Noterden yapılacak
 • Kızım, gelinim, öz teyzem, öz halam Filiz Yeşil’i Umre’ye götürüp getireceğimi taahhüt ederim.Bütün aile fertleri içinvukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (Muvafakatname-taahhütname verenlerve gidecek kişinin adına)
 • 45 Yaş altında yanlarında erkek mahremi ile gidecek (baba, amca, dayı, abi v.b.) bayanların noterkâğıdı ve nüfus kayıtörneği
 • NOT 45 Yaş altından yalnız gidecek bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar için yanlarındangerçek erkek mahrem olmadıkçaseyahate katılamazlar
 • Anne veya Baba pasaportu ile seyahat edecek çocukların fotoğraflarının mutlaka yapıştırılmış vemühürlenmiş olmasıgerekmektedir.