Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, dün basında çıkan Türkiye'den kaçak bir seyahat acentesi ile kurasız olarak hacca giden 20 Türk vatandaşının Suudi Arabistan'dan çıkışına izin verilmediği yönündeki haber ile ilgili vatandaşları seyahat acentaları konusunda uyardı. Şahin yaptığı basın açıklamasında, "HURSAD olarak, Vatandaşlarımızı daha önce de defalarca, Hac ve Umre Organizasyonu yapmaya yetkili olmayan kişi veya kuruluşlara itibar edilmemesi konusunda uyarmıştık. Ucuz fiyatlarla satılan programlarla kutsal topraklara götürme, hac vizesi olmadan hacca götürme vaatlerine kanmanın sonucu mağduriyet olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sektörün döviz kurlarından kaynaklı, sıkıntılı bir dönemden geçtiğini açıklayan HURSAD Başkanı Şahin, HAC organizasyonu düzenleyenler olarak sektörün önümüzdeki günlerde de bu ve benzeri haberlerle anılmaması için vatandaşlarımızı, basınımızın değerli temsilcilerini ve devletimizin ilgili kurumlarını daha hassas davranmaya davet ettiklerini belirtti.

HURSAD Başkanı Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

Ülkemizde hac ve umre organizasyonları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca müştereken belirlenen kriterlere göre Diyanet İşleri Başkanlığı veya Seyahat acentaları tarafından yapılmaktadır. Görüldüğü gibi Hac Organizasyonu veya Turu düzenlemek için 'seyahat acentası olmak' tek başına yeterli değildir.

Seyahat Acentası olmanın şartları 1618 sayılı yasada belirtilmiş olup, 'TÜRSAB'a üye olmayan acenta' diye bir şeyin var olması mümkün değildir. TÜRSAB’a üye olmayan bir şirket seyahat acentası sıfatını kazanamaz. Konusu seyahat olan her türlü organizasyonun Seyahat acentası olmayan firma veya kişiler tarafından yapılması yasaktır ve suçtur. Kanunlarımızda cezai karşılığı bulunmaktadır.

Söz konusu kuralın işletilmesi ve denetlenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB tarafından yapılmaktadır.

Bu bağlamda habere konu olan menfur olayın tarafı veya tarafları HAC organizasyonu yapmaya yetkili seyahat acentası değildir. Hac organizasyonu yapma yetkisine haiz acentalarca kutsal topraklara götürülen hacılar görevlerini yerine getirerek Türkiye'ye dönmüşlerdir.

Döviz kurlarından kaynaklı, sıkıntılı bir dönemden geçen sektörümüzün, önümüzdeki günlerde de bu ve benzeri haberlerle anılmaması için vatandaşlarımızı, basınımızın değerli temsilcilerini ve devletimizin ilgili kurumlarını daha hassas davranmaya davet ediyoruz.

HURSAD olarak, Vatandaşlarımızı daha önce de defalarca, Hac ve Umre Organizasyonu yapmaya yetkili olmayan kişi veya kuruluşlara itibar edilmemesi konusunda uyarmıştık. Ucuz fiyatlarla satılan programlarla kutsal topraklara götürme, hac vizesi olmadan hacca götürme vaatlerine kanmanın sonucu mağduriyet olacaktır. Bu kaçınılmazdır.

Yetkili acentalara ait bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sayfasında yayınlanmaktadır. Bunun dışında vatandaşlarımızın hacca gidebilmek için bir arayışa girmemelerini özellikle istirham ediyoruz.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'ın yetki sahibi olmayan kişi ve kurumlar için yasalarda açıkça belirtilen müeyyideleri uygulamak da hızlı ve etkin bir uygulama içerisinde olmaları gerekir. Halen piyasada Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu tarafından sahtecilik sebebiyle hac ve umre organizasyonlarından uzun süreli men edilen acentaların, yetkisiz bir şekilde satış yapmaya devam ettiği tüm meslektaşlarımızın hem malumu hem de şikayetidir.

'Seyahat Acentası İşletme Belgesi' iptali başta olmak üzere tüm idari ve cezai işlemin bir an önce ve kararlılıkla yerine getirilmesi, ilerde kamuoyunu infiale sevk edecek olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçecektir.

Bu itibarla gerek kaçak faaliyet gösterenler ile hizmetlerinde eksiklik yapan birkaç acenta dışında mesleklerini onuru ile devam ettiren meslektaşlarımızın ve kutsal topraklara gitme hayali kuran vatandaşlarımızın, olumsuz etkilenmemesi için yukardaki hususları, devletimizin ilgili kurumlarının, vatandaşlarımızın, değerli basınımızın ve kamuoyumuzun dikkatine arz ederiz.