2018 yılı hac müracaat ve kayıt işlemleri ile ilgili hususlar Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararıyla belirlenmiştir.

Buna göre ;

1 - 2019 yılında ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemleri 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

2- İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımızdan kişi başına 20 TL. ön kayıt ücreti alınacaktır.

3- 2018 yılında gidemeyen hacı adaylarının kayıt işlemleri 08 aralık 2018

4-2019 yılı hac kurası 28 Aralık cuma günü

5-Hac kesin kayıtları 02-11 Ocak 2019 Tarihi arası

6- Yedek kayıtlar 17-25 Ocak 2019 Tarihi arası


4 Aralık 2018 Salı günü (bugün) düzenlenen Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu toplantısında prensip olarak karara bağlanan maddeler arasında öne çıkan hususlar şöyledir:

A-       Hac organizasyonu düzenleyecek Seyahat Acentaları ile ilgili hususlar:

  1. 2019 yılında hac seferi düzenleyecek olanların, 13 – 18 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat etmeleri,
  2. Müracaatların 21 – 24 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca değerlendirilmesi,
  3. Müracaatı kabul edilen acentaların; 26 Aralık 2018 tarihinde satışa sunulacak olan Şartnameyi alarak, 26 – 28 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalamaları,
  4. Her Seyahat Acentasının minimum 50 maksimum 500 kayıt yapabilmesi,

B-       Ön kayıt, kura çekimi ve hac için kesin kayıt tarihleri:

1.    2019 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtlarının 08 – 14 Aralık 2018    tarihleri arasında alınması,

2.    2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin 08 Aralık 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması,

3.    2019 yılı hac kurasının 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15:00’te çekilmesi,

4.    Hac kesin kayıtlarının 2 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılması,

5.    Yedek kayıtların ise 17 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılması,

C-        Hac takvimi ile ilgili hususlar:

  1. Türkiye’den Hac için çıkışların “04 Temmuz – 05 Ağustos 2019” (Hicri 01 Zilkade – 04 Zilhicce 1440); hacdan dönüşlerin ise “16 Ağustos – 13 Eylül 2019” (Hicri 15-17 Zilhicce 1440 – 14 Muharrem 1441) tarihleri arasında yapılması,

D-       Hac ücretlerinin yatırılması hususunda:

Geçmiş senelerde oluşan sıkıntıları önlemek adına Seyahat Acentalarına kayıt yaptıracak hacı adaylarının ücret tahsilatlarının Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla yapılması,

E-        Hac konaklama türünün, “oda tercihli” ve “otel” olarak iki çeşit yapılması,


 

Saygılarımızla,