Peygamber efendimiz Mekke‘nin Fethi’nin kan dökülmeden olmasını istiyordu. Mekkeli müşrikler ise peygamberimize bağlanmak bir yana, kendisine tebliğ edilen İslam dinini bile kabul etmek istemediler. Bunun altında tamamen dünyevi bir istek “para kazanma hırsı” yatmaktaydı. Mekkeli müşrikler kendi put düzenlerini kurmuşlar ve kendi dinlerini insanlara satarak para kazanıyorlardı. Peygamber efendimiz ise bunun İslam’da yeri olmadığını ve insanların putlara tapmaması gerektiğini tebliğ edince Mekkeli müşriklerle arası bozulmuş ve müşriklerin çeşitli girişimlerine rağmen sözünden dönmemiştir. Müşrikler Peygamber efendimize para vaat etmişlerse de, efendimiz “Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem.” demiştir. Peygamber efendimizi sözünden döndüremeyeceğini anlayan müşrikler, efendimize zulüm yapmış ve Mekke’den uzaklaşmasını sağlamışlardır.
İslâm dininin ilk ve en kutsal mekânı Kâbe, Mekke, 1885-1895


Mekke’nin Fethi

Mekke’nin Fethi’ni Peygamber efendimiz kan dökmeden gerçekleştirmek istiyordu. Bu yüzden Mekkeli müşrikler uykudayken Mekke’nin fethini planlıyordu. Peygamber efendimiz ve mübarek ordusu Mekke’nin fethi için yola çıktıklarında müşrikler uykudaydı. Peygamber efendimi Mekke fethi için hiç kan dökmemiş ve gece vakti Mekke’yi kuşatmak suretiyle Mekke’yi fethetmiştir.

Mekke fethedildikten sonra öncelikle Kâbe’de bulunan putlar yıkıldı ve Mekke putlardan temizlendi. Putperestlikte Mekke’de yok edilmiş olmakla kalmayıp, tüm Mekkeliler Müslüman oldular.


Mekke,1917..


Peygamber efendimiz tarafından Mekkenin fethedilmesi ile birlikte diğer Arap kabileler de Müslüman olmayı seçtiler. Bununla kalmayıp, Mekkede Kuran’ın hakim olmasıyla birlikte eşitlik adalet ve yardımlaşma hüküm sürmeye başlamıştır. Kabenin Mekke’de olması sebebiyle diğer Müslüman kabileler Mekkeyi sürekli ziyaret etmeye başlamış ve Mekkede ticari bir canlılık baş göstermiştir. Mekkenin fethi en çok da, Mekkede yaşayan yoksullara fayda sağlamış olup, İslam dininin emrettiği toplumsal yardımlaşma sayesinde Mekke şehrinde hiçbir yoksul kalmamıştır.