Mekke’ye girerken Okunacak Dua

Allah’ım! Bu belde senin belden, bu Beyt (Kâbe-i Müşerrefe) senin beytindir. Sana geldim, rahmetini istiyorum, tâatına yöneliyorum. Emrine ittiba ederek, kaderine razı olarak, emr-i celîline teslim olarak geldim. Azabından korkan, ürperen, her zerresiyle sana muhtaçlığını bilen bir kişinin isteyişiyle beni affınla karşılamanı, rahmetinle bağışlamanı ve Cennetine girdirerek mükâfatlandırmanı istiyorum. Allah’ım! Bizlere rahmet kapılarını aç ve bizlere bu kapılardan girmeyi nasib eyle. Mel’un Şetanın tuzaklarından bizi muhafaza buyur. Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e, ehline ve bütün sahabilerine salât ü selâm eyle!”

Mescid-i Haram’a Girerken

(Diğer camilere girerken de okunur.) Mescid-i Haram’a sağ ayağınızla ve mümkünse Bâbüs-Selâm’dan giriniz ve şu duâyı okuyunuz:  “Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Bu kapılardan girmeyi nasip eyle. Bizlere rızk kapılarını kolaylaştır.”

Mescidden Çıkarken

Sol ayağınızla çıkınız ve şöyle duâ ediniz:  “Allah’ım! Günahlarımı bağışla, bana lütuf ve kerem kapılarını aç.”

Ka’be’yi Görünce

“Allah’ım! Bu mübarek Beyt’in, şerefini, azametini, keremini, heybetini, hayr ve salâhını, iman nurunu ziyade eyle. Hac ve umre niyetiyle ona yönelip gelen, onun azametini, şerefini, keremini idrak edenleri de şerefli kıl, azametini, keremini ziyade kıl, hayr ve hasenâtını, iman nurunu çoğalt… Allah’ım! Kulunum, ziyaretçinim! Ziyaret edenin ev sahibi üzerinde hakkı vardır. Sen ziyaret edilenlerin –şüphesiz- en hayırlısı, en cömerdi ve lütufkârısın. Senden, rahmetini esirgememeni, boynumuzu Cehennem ateşinden âzâd eylemeni niyaz ediyorum.

Bu duânın ardından, İslâm âleminin vahdeti, kardeşlik bağları ile birbirlerine kenetlenmesi, izzet bulması, nusreti için ve bütün mü’min kardeşlerini, akraba ve yakınlarını düşünerek gönülden duâlar eder.