ROYAL MAKAREM HOTEL MADİNAH

Şehir:MEDINE, Kategori:3 YILDIZLI, Mesafe:350mt