Umre sözlükte “ziyaret etmek” anlamına gelmektedir. Dini bir kavram olarak da Ka’be’nin ziyaret edilmesidir ki bu ziyaret, ihramlı olarak tavaf ve say ile yapılan özel bir ibadet şeklidir. Haccın umreden farkı, hac belirli vakit içinde (hac günlerinde), belirli yerleri (Arafat, Müzdelife, Mina gibi) ziyaret etmektir.

Râcih görüşe göre Umre’ye “Haccı Asgar” (küçük hac), hac mevsimindeki hacca veya Hz. Peygamber’in haccına “Haccı Ekber”(büyük hac) denilmiştir. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de  “Başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayınız”1 buyurmuştur. Peygamberimiz de umrenin faziletini bildirirken “Umre, bir önceki umre ile son umre arasındaki günahlara keffarettir.”2 şeklinde haber vermişlerdir.

Görüldüğü gibi hadiste umrenin, küçük günahlara keffaret olacağı belirtilmektedir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife, senenin beş gününde umre yapmayı mekruh görmektedir. Bu günler: Arafe günü ve kurban bayramının 1. 2. 3. ve 4. günleridir.3 İmam Malik, umrenin bir yıl içinde birden fazla yapılmasını mekruh saymaktadır. Çünkü İmam-ı Malik umrenin tüm insanlara her sene için sünnet-i kifaye olduğunu kabul eder.4 Ayrıca bazı âlimlerce Mekke’de bulunan kimselerin fazla umre yapmalarından ziyade, fazla tavaf yapmaları daha faziletli görülmektedir.5 Peygamberimizin de (s.a.v) dört umre yaptığı nakledilmektedir.6

Ramazan’da yapılan umreye ise hadiste “hac sevabı” verileceği bildirilmiştir. Nitekim Ümmü Ma’kıl adında bir kadın Hz. Peygamber’e gelerek ben hac yapmak üzere hazırlık yapmıştım. Bana bir mani arız oldu (kocası hasta olmuş veya devesini kaybetmişti) ne yapayım? demiş; Peygamberimiz de “Ramazanda umre yap hac karşılığı (sevabı) olur” buyurmuşlardır.7 Şu halde Ramazan ayındaki yapılan umrenin diğer zamanlardaki umreden sevap yönüyle daha farklı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ramazan’ın kelime manasında “yaz sonunda güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur” anlamı bulunmaktadır. Ayrıca bu kelimenin  “güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması” manasına geldiği de nakledilmektedir. Görüldüğü gibi Ramazan ayında günahların yok olması, temizlenmesi, yanması ve nefsin temizlenmesine işaretler vardır. Bunun için Ramazan ayında samimiyetle tevbe eden ve oruç tutan, hatta Ramazan’da umre yapan kişilerin günahlardan arınacağına özel bir müjde bulunmaktadır.